Đăng tin mua bán và cho thuê xe miễn phí

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
  - Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT VNOTO.COM.VN bao gồm: email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động),cũng có thể bao gồm nhiều thông tin khác nữa như xe yêu thích….

- Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng công ty chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn khi bạn đến trang web của chúng tôi chỉ trừ khi bạn tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT VNOTO.COM.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  - Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đến chúng tôi , điều đó có nghĩa bạn biết rõ ràng công ty chúng tôi khai thác thông tin cho mục đích gì và chúng tôi có thăm dò ý kiến chấp thuận của bạn về quyền sử dụng.


2. Phạm vi sử dụng thông tin
  - Công ty chúng tôi sử dụng thông tin có mục đích  như sau:
Trả lời thắc mắc của bạn, cung cấp những dịch vụ theo yêu cầu của bạn (Ví dụ: về công ty, về thể lệ chương trình, cách thức tham gia, hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty…)

- Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong một vài trường hợp, nếu thấy cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những chi tiết thông tin cá nhân bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc VNOTO.COM.VN, hoặc những công ty đối tác có liên quan đến những yêu cầu dịch vụ từ bạn.
  - Chúng tôi sẽ gởi đến bạn thông tin hoặc những nội dung tiếp thị, quảng cáo về một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty chúng tôi. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng chung thông tin của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác thuộc Tổng công ty và những cá nhân,công ty đối tác - là các cá nhân và công ty có thể gởi đến bạn thông tin tieps thị một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung trình bày cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu, thông tin cá nhân bạn.
  - Công ty chúng tôi sẽ ký  hợp đồng với bên thứ ba để khai thác hoặc phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, kể cả thông tin cá nhân bạn. Những nhà cung cấp và các bên thứ ba này sẽ có hợp đồng ràng buộc nghĩa vụ không được phép sử dụng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà công ty chúng tôi chỉ định.


3. Thời gian lưu trữ thông tin
  - Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VNOTO.COM.VN.


4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VNOTO.COM.VN thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử VNOTO.COM.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VNOTO.COM.VN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.


5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  - Thông tin cá nhân của thành viên trên VNOTO.COM.VN được VNOTO.COM.VN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VNOTO.COM.VN và theo luật hiện hành. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, VNOTO.COM.VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  - Ban quản trị VNOTO.COM.VN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.